SMART55B

SMART55B

1.دارای قابلیت شستشوی زمین،جمع اوری آب کثیف ایجاد شده وخشک کردن سطح به طور همزمان

2.قابلیت نظافت وشستشوی سطوح اپوکسی،سنگ،سرامیک،بتون مسطح و..

.باتعویض برس

3.ارائه در مدل باطری دار(B)

4.بدنه دستگاه ها از جنس ABS با خاصیت مقاوم بودن در برابر ضربه و مخازن ازجنس استنلس استیل با خاصیت مقاوم بودن در برابر مواد شوینده

5.سهولت در پرکردن وتخلیه مخازن ونیزتمیزکردن آنها

6.طراحی بر اساس حداقل صدای ممکن

7.طراحی کاور برس ضد ضربه وتعبیه چرخهای محافظتی روی برس و تیغه خشک کن دستگاه

8.قابلیت تعویض کلیه قطعات بیرونی و تعمیر قسمت های داخلی بادسترسی آسان

مشخصات فنی دستگاه :

Mini35B

Mini35B

1.دارای قابلیت شستشوی زمین، مکش و جمع اوری آب کثیف وخشک کردن سطح به طور همزمان

2.قابلیت نظافت وشستشوی سطوح اپوکسی، سنگ، سرامیک، بتون مسطح و...

استفاده از برس با جنس های متفاوت متناسب با هر سطح

3.امکان تامین در مدل باطری دار(B)

4.بدنه دستگاه ها از جنس ABS با خاصیت مقاوم بودن در برابر ضربه و مخازن ازجنس استنلس استیل با خاصیت مقاوم بودن در برابر مواد شوینده غیر کف زا

 5.کاربری آسان در پر و تخلیه و همچنین تمیز کردن مخازن دستگاه

6.ایجاد حداقل صدای ممکن هنگام کاربری

7.تعبیه چرخهای محافظتی روی برس و تیغه خشک کن دستگاه

8.قابلیت تعویض کلیه قطعات بیرونی و دسترسی آسان به قطعات درونی دستگاه هنگام انجام و اجرای تغییرات

 

 

Mini35E

Mini35E

1.دارای قابلیت شستشوی زمین،جمع اوری آب کثیف ایجاد شده وخشک کردن سطح به طور همزمان

2.قابلیت نظافت وشستشوی سطوح اپوکسی،سنگ،سرامیک،بتون مسطح و...

باتعویض برس

3.ارائه در مدل کابلی(E)

4.بدنه و مخازن دستگاهها از جنس ABS

5.سهولت در پرکردن وتخلیه مخازن

6.طراحی بر اساس حداقل صدای ممکن

7.طراحی ضد ضربه کاور برس وتعبیه چرخهای محافظتی روی برس و تیغه خشک کن دستگاه


SMART 43E

SMART 43E

1.دارای قابلیت شستشوی زمین،جمع اوری آب کثیف ایجاد شده وخشک کردن سطح به طور همزمان

2.قابلیت نظافت وشستشوی سطوح اپوکسی،سنگ،سرامیک،بتون مسطح و...

باتعویض برس

3.ارائه در مدل کابلی(E)

4.بدنه دستگاه ها از جنس ABS با خاصیت مقاوم بودن در برابر ضربه و مخازن ازجنس استنلس استیل با خاصیت مقاوم بودن در برابر مواد شوینده

5.سهولت در پرکردن وتخلیه مخازن ونیزتمیزکردن آنها

6.طراحی بر اساس حداقل صدای ممکن

7.تعبیه چرخهای محافظتی روی برس و تیغه خشک کن دستگاه

8.قابلیت تعویض کلیه قطعات بیرونی و تعمیر قسمت های داخلی بادسترسی آسان