خانه>> بیست و دومین نمایشگاه بین للمللی نفت

بیست و دومین نمایشگاه بین للمللی نفت


بیست و دومین نمایشگاه بین للمللی نفت

 

حضور در بیست و دومین نمایشگاه بین للمللی

نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

 

 

 زمان: 16- 19 اردیبهشت ماه 1396

 روبروی سالن 61 و 62 غرفه شماره 1612