این فرم به منظور ارتقا کیفیت خدمات پس از فروش شرکت درسا پمپ می باشد

با تکمیل این فرم همکاران ما را در ارائه بهتر خدمات پس از فروش یاری فرمایید

 

خدمات پس از فروش

فرم خدمات پس از فروش شرکت درسا پمپ

نام سازمان(ضروری)
نام و نام خانوادگی رابط سازمانی(ضروری)